Categories GP

სახანძრო უსაფრთხოება სიმშვიდის გარანტიაა

ანძარი ყველა დროის უსაფრთხოების სფეროს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მის გამო, რომ ხანძრის შემდეგ ადამიანები იღებენ მძიმე გამოცდილებას და ხშირადაც, სამწუხაროდ სავალალო შედეგებს, სახანძრო უსაფრთხოება და მისი სისტემის გამართულობა სულ უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება. ველაფერთან ერთად სახანძრო უსაფრთხოება და მისი ნორმების დაცვა დღეს უკვე საკანონმდებლო ვალდებულებაა. 

წორედ ამიტომ დღეს ჩვენ განვიხილავთ სახანძრო უსაფრთხოების სხვადასხვა შესაძლებლობებს, ვარიანტებს და ვნახავთ მათ შორის განსხვავებებს. 

ხვადასხვა სახის სახანძრო უსაფრთხოება

 ოგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, არსებობს სხვადასხვა სახის სახანძრო უსაფრთხოება და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ისეტებს, როგორებიცაა – 

 • ანძრის ავტომატური დეტექცია;
 • მოვანი შეტყობინება და ევაკუაცია;
 • ანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა;

ანძრის დეტექციის სისტემა 

ანძრის გაჩენისას უმთავრესია მოვახდინოთ დროული, შეიძლება ითქვას მომენტალური რეაგირება, რათა მაქსიმალურად შევამციროთ ხანძრის შედეგად მიღებული ზიანი. Ხანძრის დექციის სისტემის უმტავრესი ამოცანაა მყისიერად აღმოაჩინოს და შეატყობინოს ხანძრის წყაროს შესახებ, რაც სახანძრო განგაშის, ე.წ სამისამართო სიგნალის გამოყენებით ხორციელდება. 

მოვანი ევაკუაციის სისმტემა 

მოვანი შეტყობინებისა და ევაკუაციის სისტემა არის სახანძრო უსაფრთხოება, რომელიც კვამლისა ან ხანძრის აღმოჩენისთანავე აუდიო და ვიდეო შეტყობინებას გზავნის, რომლებიც ერთდრიულად დიდი რაოდენობის ხალხს აფრთხიელბს მოსალოდნელი საფრთხოს შესახებ. წორედ ამიტომ ამ ტიპის სახანძრო უსაფრთხოება განსაკუთრებით აქტუალურია მასშტაბური და მრავალსართულიანი შენიბა-ნაგებობეისთის;

ანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა

იუხედავად იმისა, რომ ხანძრის დეტექცია უსაფრთხოების კარგი საშუალებაა, ის მაინც არაა საკმარისი და ასევე საჭიროა ქრობის სისტემით შენობის უზრუნველყოფა. Ამ ტიპის სახანძრო უსაფრთხოება გამოიყენება შენობაში არსებული მატერიალური და არამატერიალური აქტივების ხანძრის ზემოქმედებისგან დასაცავად. ანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა ისეთი დაწესებულებებისთვისაც აქტუალურია, როგორებიცაა – 

 • ბიბლიოთეკა, 
 • საარქივო დოკუმენტების საცავი, 
 • ელექტრული მოწყობილობებიანი სივრცე 
 • ერვერები და სხვა. 

უ დაინტერესდით და გსურთ დაიცვათ თქვენი უძრავი ქონება არა მხოლოდ სახანძრო უსაფრთხოებით, არამედ ასევე დააყენოთ თანმედროვე კარის საკეტები, მაშინ შეგიძლიათ ეწვიოთ https://veziri.ge/-ის ოფიციალურ ვებ გვერდს, სადაც იპოვით სხვადასხვა სახისა და მაღალი ხარისხის უსაფრთხოების სისტემებს, მაგალითად – 

 • ახანძრო უსაფრთხოება;
 • ასტუმროს კარებების ელექტრონული საკეტების სისტემა;
 • არის საკეტები;
 • იდეო მეთვალყურეობის სისტემა;
 • პარკინგის მართვისა და კონტროლის სისტემა;

ისურვებთ უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას!

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *